Mayo Clinic esitti Sydänkohtausriskitestituloksia kardiologien ACC2017 -kokouksessa

Yhdysvaltalainen Mayo Clinic esitteli Sydänkohtausriskitestillä tekemiään tutkimustuloksiaan kardiologien ACC2017 -kokouksessa Washingtonissa maaliskuussa.

Mayo Clinic otti Zoran kehittämän, suomalaisen Sydänkohtausriskitestin käyttöönsä elokuussa 2016. Testi löytyy Mayon valikoimista CERAM-nimellä. Testi mittaa verinäytteestä keramidimolekyylejä (eng. ceramides), joiden perusteella lasketaan riskiluku. Riskiluku kertoo henkilön riskin saada tulevaisuudessa sydänkohtauksen.

Ennen testin käyttöönottoaan, Mayo arvioi testin pätevyyden tutkimalla omia potilaitaan. Mayo Clinic toteutti tutkimuksen 499 omalla potilaallaan ja tutkimuksen mukaan korkeimman riskiluvun saaneilla henkilöillä on kolmin-nelinkertainen riski saada vakava sepelvaltimotaudista johtuva kohtaus verrattuna alhaisimman riskiluvun henkilöihin. Riski oli kohonnut riippumatta henkilön LDL-kolesterolin pitoisuudesta sekä riippumatta sepelvaltimoiden ahtaumista.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin Washingtonissa kardiologien ACC 2017 -kokouksessa 17.-19.3.2017

Alla on linkki Mayon uutiseen:

http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/new-blood-test-may-predict-cardiovascular-events-in-patients-with-or-without-coronary-artery-disease-research-shows/