Hertta-testi Nordlabin valikoimaan

NordLab on Pohjois-Suomen laboratoriokeskus, joka palvelee Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Kainuun julkista terveydenhuoltoa. Hertta-testi otetaan NordLabissa käyttöön 18.6.2019 alkaen.

Hertta-testi tuo lisäarvoa sydäntautien kokonaisriskinarviointiin. Nykyisillä testeillä ja riskilaskureilla osa suuren riskin potilaista jää tunnistamatta ja hoitamatta, sillä valtimotautien riski ei aina ilmene tunnettuina riskitekijöinä kuten kolesteroli, verenpaine, ylipaino. Hertta-testi tunnistaa sydän- ja verisuonitapahtuman riskin tarkemmin kuin useimmat yleisesti käytetyt lipidimarkkerit. Testin käyttö mahdollistaa tarkemman kokonaisriskin arvioinnin ja hoidon tehokkaan kohdistamisen korkean riskin potilaisiin, sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden aloittamisen varhaisemmassa vaiheessa.

Linkki Nordlabin sivuille

Tässä on linkki Nordladin tiedotteeseen.