Keramideihin perustuva, CERT2-testi, ennustaa paremmin sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskin kuin LDL-kolesteroli

Itävaltalaisessa VIVIT-instituutissa valtimotautipotilaille tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että keramideihin perustuva CERT2-testi tunnisti sydän- ja verisuonitapahtumia tarkemmin kuin yleisesti käytetty LDL-kolesteroli.

Tutkimuksessa oli mukana 1195 itävaltalaista henkilöä, joilla oli joko stabiili sepelvaltimotauti tai ääreisvaltimotauti. Henkilöitä seurattiin 16 vuotta ja heiltä mitattiin perinteisiä sydänriskimittareita kuten LDL-C, HDL-C, totaali kolesteroli, triglyseridit, Lp(a), ApoB ja ApoA. Näiden lisäksi heiltä mitattiin myös CERT2-testi. CERT2-testi perustuu tiettyjen keramidien ja fosfolipidien mittaamiseen ja niistä laskettuun riskilukuun.

Tutkimus osoitti, että CERT2 ennusti tarkasti sydän- ja verisuonitapahtumia kuten sydän- ja verisuonitautikuolema, sydäninfarkti ja iskeeminen aivoinfarkti. CERT2-tutkimus ennusti luotettavasti tapahtumia sekä alhaisen että korkean LDL-kolesterolin omaavilla henkilöillä. Kun taas LDL-kolesterolimittaus ei onnistunut ennustamaan valtimotautia sairastavien riskiä sydän- ja verisuonitautitapahtumille.

Tutkimus osoitti, että CERT2-testi parantaa valtimotautia sairastavien henkilöiden riskinarviota.

Lue lisää alkuperäisestä artikkelista: Leiherer A. et al. Ceramides improve cardiovascular risk prediction beyond low-density lipoprotein cholesterol. Eur. Heart J. Open (2024) 4, 1- 9.